Prijem u Sv. Anu

Svaki oblik nasilja u obitelji potrebno je prijaviti na broj 192 ili nadležnom centru za socijalnu skrb koji je određen mjestom prebivališta.

Smještaj u Dom moguće je ostvariti temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. U hitnoći se smještaj realizira posredstvom policije ili temeljem usmenog rješenja centra za socijalnu skrb.

Temeljni kriterij za smještaj je postojanje tjelesnog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog ili drugog oblika nasilja. Prednost imaju zahtjevi za smještaj u hitnoći ili zahtjevi koji su zaprimljeni ranije.

U Dom se ne mogu primiti osobe s invaliditetom, osobe koje boluju od težih psihičkih oboljenja, ovisnice, mentalno nedovoljno razvijene osobe kao ni osobe s poremećajima u ponašanju koje bi narušile funkcioniranje Doma.

Prijem žrtava realizira se u Savjetovalištu Sv. Ana na adresi Osječka 84a, Rijeka.

Sv Ana - prijem u Dom
Dom Sv. Ana Rijeka

Djeca u domu imaju pravo na:

 • viđanje s ocem ili drugim članom obitelji
 • igru (predškolska djeca pod nadzorom majke)
 • korištenje računala
 • sudjelovanje u kreativnim radionicama
 • proslavu rođendana
 • odlazak na izlete
 • korištenje domske knjižnice
 • pomoć pri učenju

Korisnice u domu imaju pravo na:

 • smještaj u zasebnim sobama
 • higijenski pribor
 • odjeću i obuću
 • korištenje perilice i sušilice
 • pet obroka dnevno
 • u slučaju bolesti pravo na posebni režim prehrane
 • sudjelovanje u izradi tjednog jelovnika
 • obilježavanje blagdana
 • medicinsku pomoć kod blažih ozljeda
 • pratnju prilikom prvog odlaska u bolnicu, sud, policiju i srodne ustanove; u ostalim slučajevima pratnja se priznaje zbog hitnih zdravstvenih tegoba
 • korištenje telefona,faxa i e-maila u službene svrhe
 • dječji školski pribor​
 • psihološku pomoć
 • pravnu pomoć
 • prijavu boravišta
 • pomoć kod ostvarivanja prava pred državnim tijelima poput:
  • prava na dječji doplatak
  • socijalne pomoći (jednokratno)
  • naknade za rodiljni/roditeljski dopust
  • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje
  • besplatnu pravnu pomoć, tj. zastupnika
 • jaslice/vrtić, školsku marendu
 • besplatan gradski javni prijevoz
 • pomoć kod traženja zaposlenja
 • prekvalifikaciju ili doškolovanje
 • samostalno odlučivanje
 • privatnost i povjerljivost
 • zaštitu od izrabljivanja
 • izbor predstavnika korisnika u Upravno vijeće Doma
 • prigovor/žalbu na uslugu

Protokol za postupanje povodom prigovora

Sv. Ana - Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja (u daljnjem tekstu – Dom) izradio je i primjenjuje postupak za prigovore korisnika usluga Doma.
Odgovor korisniku biti će dostavljen u roku od 8 dana, samo iznimno rok će biti duži ako je to potrebno zbog složenosti prigovora.

Prigovor se odnosi na:
- Kvalitetu smještaja
- Rad djelatnika Doma

 1. Korisnik ima pravo anonimno ili neanonimno, pisanim putem uputiti prigovor s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu socijalne usluge koja mu se pruža, a ukoliko je korisnik maloljetna osoba prigovor upućuje njen roditelj.
 2. U prizemlju Doma ( ispod stepenica zapad ) nalaze se sandučić, službeni obrasci i knjiga prigovora za ostavljanje istih.
 3. Uvid u svaku upisanu prijavu u knjigu prigovora, ravnateljica Doma potvrđuje svojim potpisom. O izrečenom prigovoru ravnateljica obavještava djelatnike Doma i određuje potrebne mjere u rješavanju problema.
 4. Sandučić za prigovore provjerava se dva puta tjedno. Evidencija o podnesenim prigovorima čuva se u uredu Doma.
 5. Nakon analize prigovora i konzultacije sa djelatnicima Doma, u roku od 8 dana od dana saznanja za prigovor, ravnateljica u pisanom obliku predaje odgovor korisnici prigovora.
 6. Odgovori na anonimne prijave biti će doznačeni korisnicima na način da će se javno objaviti na panou u prizemlju Doma.
 7. Korisnica prigovora može se obratiti i predstavnici korisnika Doma u Upravnom vijeću ako odgovor nije dobila u roku.
 8. Korisnica može kad to smatra potrebnim podnijeti pritužbu izravno nadležnom Ministarstvu za socijalna pitanja bez obzira da li je proveden prethodni postupak u Domu.